Davor coin

Davor coin

Dự án ICO Davor coin  tháng 11 đầy tiềm năng

Sau cuộc họp với chủ sàn thì Davor Coin chính thức mở bán ICO Davor Coin với số token là 6.000.000 và tổng số coin là 40.000.000 DAV. Đây sẽ là dự án ICO mạnh sau BitConnect và RegalCoin.

Đây là dự án đến từ Pháp mở bán ngày 6/11/2017 đến ngày 30/11/2017

Thông tin về ICO Davor Coin

 • Tên: DAVOR COIN – Mã chuyển nhượng: DAV
 • Nền tảng: POW / POS Hybrid Blockchain
 • Tổng số coin: 40.000.000 DAV
 • Mở bán ICO: 6.000.000 DAV
 • POS Reward : 10% / tháng trong 6 tháng đầu
 • Giá ICO: $ 0.72 / DAV
 • Mục tiêu sau khi lên sàn là: 30$ /DAV

Lịch mở bán ICO

 • ĐỢT 1: 1.2 triệu token, giá 0.72$ (bonus: 40%)
 • ĐỢT 2: 1.2 triệu token, giá 0.84$ (bonus: 30%)
 • ĐỢT 3: 1.2 triệu token, giá 0.96$ (bonus: 20%)
 • ĐỢT 4: 1.2 triệu token, giá 1.08$ (bonus: 10%)
 • ĐỢT 5: 1.2 triệu token, giá 1.2$ (bonus: 0%)

Ngày 1/12/2017 bắt đầu chương trình Lending.

Davor coin

     Chương trình Lending của Davor Coin tương tự như BitConnect và RegalCoin có các gói sau:

 • Gói 100$–1000$: lãi biến động lên đến 45%/ 1 tháng. Hoàn vốn đầu tư sau 299 ngày
 • Gói 1001$–5000$: lãi biến động lên đến 45%/ 1 tháng + bonus 0.1% / 1 ngày. Hoàn vốn đầu tư sau 239 ngày
 • Gói 5001$–10000$: lãi biến động lên đến 45%/ 1 tháng + bonus 0.2% / 1 ngày. Hoàn vốn đầu tư sau 179 ngày
 • Gói 10001$–25000$: lãi biến động lên đến 45%/ 1 tháng + bonus 0.25% / 1 ngày.Hoàn vốn đầu tư sau 119 ngày
 • Gói 25001$ + : lãi biết động lên đến 45%/ngày + bonus 0.35% / ngày. Hoàn vốn đầu tư sau 89 ngày

Lộ trình phát triển của Davor Coin

 • Từ 01/11->30/11/2017: tổ chức ICO,
 • Tháng 12/2017: Cho lending, đưa ra ví IOS / ANDROID cho người dùng stake và lên sàn
 • Quí 1/2018: bắt đầu chương trình mining cho thợ mỏ
 • Quí 2/2018: Phát triển hệ sinh thái cho DAV

Davor-Coin

>> Đăng ký đầu tư Davor coin Tiềm năng tại đây<<